Blog

Podstawowy analizy technicznej
TRADING

Podstawy analizy technicznej

Podstawy analizy technicznej mówą, że o cenach akcji decyduje popyt i podaż. Z tym oczywistym założeniem nie powinni polemizować nawet zwolennicy analizy fundamentalnej.

Przy analizie technicznej nie ma znaczenia, czy krypto-waluta, którą kupuje jest dobra i ma dobre perspektywy na przyszłość, chodzi jedynie o wygenerowanie sygnału wskazującego, czyli kiedy należy kupić i sprzedać.

Analiza techniczna zakłada, że zjawiska giełdowe wyprzedzają w czasie zjawiska ekonomiczne, a rynek jest mechanizmem dyskontującym przyszłość.

Pierwsza reguła:

  • zmiany cen podlegają utrzymującym się przez dłuższy czas trendom,

trend

Minimalna liczba punktów dla wyznaczenia linii trendu to 2, ale dla potwierdzenia wiarygodności linii konieczny jest trzeci punkt.

Druga reguła:

  • procesy zachodzące na giełdzie powtarzają się.

ludzkie podlegają określonym schematom. Schematy te są powtarzalne i nazywane są fraktalami. Występują one w różnych przedziałach czasowych. Co ciekawe, schematy te powtarzają się w procesach zachodzących w przyrodzie jak i na giełdzie. Giełda jest zaś wypadkową zachowań wszystkich reakcji i odczuć jej uczestników.

Dobrym przykładem tu są fale Elliotta:

fale elliotta

Linie trendu

Podstawową prawidłowej analizy technicznej i określenia kieruneku ruchu cen jest linia trendu.

Podstawy analizy technicznej

Jeżeli linia wyznaczana jest przez dołki (linia zielona)mówimy o trendzie wzrostowym,

jeśli zaś mówimy o trendzie spadkowym (linia niebieska) linia wyznaczana jest przez górki,

Co to jest volumen?

Najprościej rzecz ujmując wolumen jest po prostu ilością danej krypto-waluty  sprzedanych i kupionych w jakiejś określonej jednostce czasu.

Jakie znaczenie ma volumen?

W trendzie wzrostowym rosnący wolumen jest potwierdzeniem siły trendu, a malejący wolumen – słabości trendu i jego rychłego zakończenia.

W trendzie spadkowym rosnący wolumen jest sygnałem słabości trendu, a malejący wolumen jest sygnałem siły trendu.

 

 

Leave a Comment

sing in to post your comment or sign-up if you don't have any account.